Bij ons in dienst? Dan wordt je deel van onze familie!

Waarom werken wij met jouw gegevens?

Om jou deel uit te laten maken van de familie, hebben wij een aantal gegevens nodig om:

 • door te kunnen geven aan belastingdienst dat jij bij ons hoort
 • met jou te kunnen communiceren

Welke gegevens worden verwerkt?

De volgende persoonlijke gegevens worden van jou verwerkt:

 • BSN
 • Naam, adres, woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummers
 • E-mailadressen
 • Bedrijf- en/of persoonlijke geheimen
 • Bankrekeningnummers (IBAN) en betalingen
 • Woonsituatie
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht

Wanneer verwijderen we jouw gegevens?

Zolang je deel uitmaakt van onze familie, verwijderen we niets. Als je onze familie gaat verlaten, worden jouw persoonlijke gegevens na drie jaar gewist.

Met wie delen wij deze gegevens?

Bedrijven die weten wat ze mogen doen met jouw gegevens: